Sessie
Volkshuisvestingsprogramma is echt nieuwe wijn
Datum en Tijd
donderdag, september 26, 2024, 11:35 AM - 12:30 PM
Beschrijving

Met de Wet versterking regie volkshuisvesting verdwijnt de woonvisie uit de Woningwet. Het volkshuisvestingsprogramma komt hiervoor in de plaats. Vaak gehoord: dat is oude wijn in nieuwe zakken! Niets is minder waar. De wetgever maakt hele bewuste keuzes bij deze planvorm. Met als doel meer regie en grip op de uitvoering. Dit vraagt een concrete, praktische en gebiedsgerichte invulling van het volkshuisvestingsprogramma. Doorgaan op de oude bekende weg zorgt niet voor meer grip en concreetheid. Het moet anders! Maar hoe? Bram Klouwen van Companen informeert je over het volkshuisvestingsprogramma en het voorgestelde wettelijk kader. In een panelgesprek met stedelijke, suburbane en plattelandsgemeenten komen de do’s en don’ts aan de orde; de lessen van enkele koplopers.

Session Type
Deelsessie ronde 1