Naam
Elisabeth van den Hoogen
Functietitel
dagvoorzitter
Spreker Bio
Elisabeth van den Hoogen (54) studeerde Staats- en Bestuursrecht en heeft een grote belangstelling voor politieke en maatschappelijke vraagstukken en voor de dynamiek tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders, ambtenaren en burgers. Na haar studie werd zij journalist, bij meerdere omroepen en kranten kon zij haar passie voor politieke verslaggeving uitleven. Onderwijl ontwikkelde ze zich als gespreksleider in het publieke en vooral politieke domein. Voor Binnenlands Bestuur is ze sinds 15 jaar de vaste dagvoorzitter.
Elisabeth van den Hoogen