Naam
Kars de Graaf
Functietitel
regeringscommissaris Omgevingswet
Spreker Bio
Hoogleraar Kars de Graaf is sinds 1 januari 2024 benoemd als regeringscommissaris Omgevingswet. Gevraagd en ongevraagd kan hij advies geven over de eenheid en de kwaliteit van het wettelijk stelsel van de Omgevingswet, mede gelet op de doorontwikkeling daarvan. Met het oog op die taak onderhoudt de regeringscommissaris contact met de uitvoeringspraktijk, de rechterlijke macht en de wetenschap. Kars is als hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht onderzoek naar, geeft onderwijs en publiceert over het omgevingsrecht en het bestuursrecht. Hij is tevens voorzitter van de Vereniging voor Milieurecht, redacteur van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord Nederland.
Kars de Graaf