Naam
Marjolein Jansen
Functietitel
directeur-generaal ruimtelijke ordening bij het ministerie van BZK
Spreker Bio
Marjolein Jansen is sinds september 2022 programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet. Op 12 juni 2023 is zij directeur-generaal Ruimte Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geworden. Daarvoor was zij onder meer lid van de raad van bestuur van het Kadaster, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkte ze ook bij een provincie en een gemeente. Marjolein studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam én Milieukunde bij het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden.
Marjolein Jansen