Congres
Grijp de kansen
van de
Omgevingswet!

 

 

26 september 2024
Postillion Hotel,
Utrecht Bunnik

 

 

Programma
Waar: Postillion Hotel, Utrecht Bunnik

9:00 AM - 9:45 AM
 
9:45 AM - 10:00 AM
 
10:00 AM - 10:35 AM

Mister Omgevingswet, zo wordt hoogleraar en deltacommissaris Co Verdaas weleens genoemd. Hij heeft de wet als het ware uitgevonden en blijft zijn ‘kindje’ zeer nauwgezet volgen en helpen ontwikkelen. Zo bepleit hij in de bundel ‘Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling: verder met een multidisciplinaire aanpak,’ die vorig jaar verscheen, een actievere toepassing van het Omgevingsprogramma. Het instrument zelf is niet nieuw, maar wel ‘gepromoveerd’ tot kerninstrument van de Omgevingswet. Is het oude wijn in nieuwe zakken of heeft het nieuwe programma daadwerkelijk meerwaarde voor gemeenten boven de oude manier van werken onder bestemmingsplannen? 
Tijdens het congres zal Co gemeenten inspireren tot een optimale inzet, zodanig dat het programma zelfs dilemma’s rondom flexibiliteit en rechtszekerheid kan beslechten en de leefomgeving daadwerkelijk kan verbeteren.

10:35 AM - 11:10 AM

Wat doet een regeringscommissaris Omgevingswet? Kars de Graaf, hoogleraar Bestuursrecht en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de eerste die deze rol vervult, sinds de invoering op 1 januari. Wat is zijn kerntaak en wat wordt zijn plan van aanpak? Eerlijk gezegd is hij dat zelf ook nog aan het ontdekken. Eind september, zo belooft hij, kan hij de congresgangers al wat eerste plannen, evaluatiepunten en adviezen meegeven. Juridisch jeuken zijn handen in ieder geval al. Kars is bijvoorbeeld kritisch over de afstemming van de Omgevingswet met de herziene Huisvestingswet en hoe zit het nou met de Wet Milieubeheer en de Omgevingsbeheer? Ook vraagt hij zich af of de Omgevingswet het toverstokje is voor een gezonde voedselomgeving. Kun je met de wet in de hand je gezondheidsbeleid daadwerkelijk optrekken? Kars kan het podium natuurlijk niet verlaten zonder de aanwezigen enkele handelingsperspectieven te bieden! 

11:10 AM - 11:35 AM
 
11:35 AM - 12:25 PM

Meer informatie over de deelsessies volgt zo snel mogelijk.

12:30 PM - 1:30 PM
 
1:30 PM - 2:05 PM

Op de dag van het congres hebben we bijna op de kop af negen maanden gewerkt - of proberen te werken - met de nieuwe Omgevingswet. Een mooi moment om de tussenstand op te maken met Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoe verliepen de eerste maanden na de invoering, welke klachten komen binnen bij het Informatiepunt Leefomgeving en wat zijn hardnekkige struikelblokken? In een vraaggesprek met Martin Hendriksma, redacteur van Binnenlands Bestuur, belicht Marjolein ook enkele belangrijke oplossingen en hoe het ministerie gemeenten terzijde staat. Dit alles, opdat we vrolijk voort kunnen met het ter hand nemen van de Omgevingswet.  

2:05 PM - 2:35 PM

Een bestuurder riep eens: ‘Artikel 1.3 wordt de nieuwe stok om mee te slaan’. Goede voorspelling of onnodig negatief? Liever maken wij dit wetsartikel tot onze beste vriend. Het artikel draait namelijk om wat iedere inwoner onomstotelijk wil: een omgeving die helpt gezond te leven, je goed te voelen, vitaal oud te worden. Kortom: de voordeur uitlopen en direct ervaren dat de leefomgeving goed voor je is. Ongeacht iemands afkomst, professie of salaris. Eén die gezondheidsverschillen verkleint, in plaats van vergroot.  
Vera Dalm, programmamanager Gezonde Leefomgeving bij het RIVM en ZonMw, deelt de nieuwste inzichten, tips en tricks, om samen met bewoners en bedrijven te werken aan een gezonde leefomgeving. 

2:35 PM - 2:40 PM

Elisabeth van den Hoogen en Martin Hendriksma presenteren de Omgevingswetkwis.

2:40 PM - 2:55 PM
 
2:55 PM

Meer informatie over de deelsessies volgt zo snel mogelijk.

3:45 PM - 3:50 PM
 
3:50 PM

Meer informatie over de deelsessies volgt zo snel mogelijk.

4:45 PM - 5:45 PM